CFE

BPC Group beschikt over een groot aantal erkenningen waarmee het tegemoet kan komen aan de specifieke behoeften van overheidsopdrachten op het gebied van bouw. Deze erkenningen werden bij de FOD Economie verkregen na talrijke realisaties voor de overheidssector die de technische en financiële capaciteiten van ons bedrijf evenals zijn professionele integriteit aantonen.

Deze erkenningen vormen een teken van vertrouwen en kwaliteit en zijn vijf jaar geldig.

Klasse 8

D – Algemene aannemingen van bouwwerken

D1 – Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

D4 – Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

D5 – Timmerwerk, houten spanten en trappen

D6 – Marmer- en steenhouwerswerk

D16 – Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen

D17 – Centrale verwarming, thermische installaties

D18 – Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

D20 – Metalen schrijnwerk

D25 – Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk

N1 – Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten

P1 – Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie.

 

Klasse 7

E2 – Paalfunderingen, dam- en diepwanden

F – Metaalconstructies

F2 – Metalen draagstructuren bouwen

G – Algemene aannemingen van grondwerken

 

Klasse 6

G5 – Afbraakwerken

P2 – Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties

P3 – Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

S1 – Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer

 

Klasse 5

D21 – Gevels reinigen en opknappen

E – Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde