CFE

Door op de Website van BPC Group te surfen, stemt u zonder voorbehoud in met volgende wettelijke vermeldingen:

Verantwoordelijke uitgever

NV BPC Group
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel

www.bpcgroup.be
Tel.: +32 (0)2 663 60 00
E-mail: info@bpcgroup.be

Vertrouwelijkheidsbeleid

Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens aan BPC Group overmaken door op de Website te surfen, door het contactformulier te gebruiken en door zich via het jobformulier kandidaat te stellen voor een betrekking.

Bij elke contactaanvraag zamelt BPC Group  volgende informatie in:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Onderwerp van het bericht
 • Bericht/vraag

Die informatie wordt enkel gebruikt om de vraag van de gebruiker te beantwoorden in het kader van de commerciële of professionele relatie die er kan uit voortvloeien. De persoonsgegevens worden enkel daarvoor gebruikt.

Bij elke kandidatuur voor een betrekking zamelt BPC Group  volgende informatie in:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnr.
 • Straat en nr.
 • Postnummer
 • Plaats
 • Betrekking in kwestie
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae

Die informatie wordt enkel gebruikt om de vraag van de gebruiker te beantwoorden in het kader van de professionele relatie die er kan uit voortvloeien. De persoonsgegevens worden enkel daarvoor gebruikt.

Tijdens het surfen slaat onze server logs op. Die bestaan hoofdzakelijk uit uw IP-adres en uit het chronologisch overzicht van uw vragen. De logs worden 6 maanden op de server bewaard. Het opslaan van die logs is wettelijk toegestaan indien de gebruiker goed wordt geïnformeerd over het bestaan van de logging en indien de bewaarde gegevens enkel worden gebruikt om de veiligheid van het systeem en het detecteren van fouten te verzekeren.

Cookies

Wanneer u op onze BPC Group-Website surft, worden er cookies opgeslagen op uw computer, uw GSM of uw tablet. Wij gebruiken cookies om het surfen op onze Website mogelijk te maken en te vergemakkelijken, alsook om anonieme informatie en bezoekstatistieken in te zamelen. 

WAT IS EEN COOKIE?  

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt of een advertentie raadpleegt. Cookies dienen om informatie over uw surfgedrag in te zamelen en uw diensten aan te bieden die geschikt zijn voor uw terminal (computer, GSM of tablet). De cookies worden door uw internetbrowser beheerd. U kunt altijd beslissen die cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook worden ingesteld om u te laten weten dat er cookies op uw computer worden geplaatst en te vragen of u die al dan niet wilt aanvaarden. U kunt cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, dan wel ze stelselmatig weigeren. Wij herinneren u eraan dat de instellingen van uw computer verandering kunnen brengen in uw toegang tot onze inhoud en diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is. Wanneer uw browser zodanig is ingesteld dat hij alle cookies weigert, kunt u geen gebruik maken van een deel van onze diensten. Om de cookies zoveel mogelijk volgens uw verwachtingen te beheren, verzoeken wij u uw browser zodanig in te stellen dat hij rekening houdt met de bedoeling van de cookies. 

COOKIES DIE NODIG ZIJN VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE WEBSITE 

NAAM VAN HET COOKIE – DOEL – BEWAARTIJD 

 • SERVERID110745 – identificeert de sessie van de gebruiker – Duur van de sessie
 • pll_language – bewaart in het geheugen de taal die door de gebruiker is geselecteerd – 1 jaar
 • cookie_notice_accepted – controleert of de gebruiker het gebruik van niet-essentiële cookies heeft geaccepteerd of geweigerd
 • moove_gdpr_popup – slaat gebruikersvoorkeuren op in termen van cookies – 24 uur
 • wordpress_test_cookie – controleert of de browser van de gebruiker cookies accepteert of weigert – sessie

COOKIES OM HET MEDIUMBEREIK TE METEN: GOOGLE ANALYTICS 

Om de site aan te passen aan de wensen van de bezoekers, tellen we het aantal bezoeken en het aantal bekeken pagina’s en gaan we de activiteit van de bezoekers op de site na, alsook hun terugkeerfrequentie. 

NAAM VAN HET COOKIE – DOEL – BEWAARTIJD 

 • _gat – Versnellen van het zoeken op Google – 1 minuut 
 • _ga – Statistieken van Google Analytics – 26 maanden 
 • _gid – Statistieken van Google Analytics – 24 uur  

Om meer te weten over de wijze waarop Google Analytics cookies gebruikt: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Wij noteren ook uw IP-adres om te weten vanuit welke stad u contact met ons opneemt. Dat adres wordt onmiddellijk na gebruik anoniem gemaakt. Langs die weg kunnen we dus in geen geval natuurlijke personen identificeren. 

U kunt uw toestemming voor cookies op elk moment intrekken door de knop Révoquer le consentement

Geen enkele informatie in verband met die cookies wordt aan derden meegedeeld of gebruikt voor andere doeleinden. 

Om meer te weten over cookies en trackers, gelieve de CNIL-site te raadplegen: www.cnil.fr. 

BPC Group  staat tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie. U kunt ons per email bereiken op volgend adres: info@bpcgroup.be.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van www.bpcgroup.be is intellectuele eigendom van  BPC Group. Zonder toestemming mag die inhoud niet geheel of gedeeltelijk opnieuw worden gebruikt of gekopieerd.

Contact

BPC Group blijft tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie. U kunt ons per email bereiken op volgend adres: info@bpcgroup.be.

Deseign en ontwikkeling van de website

Het design en de ontwikkeling van de website van  BPC Group werden uitgevoerd door Noomia.